Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

98. Alueiden kehittäminenPDF-versio

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 113 565 000 eurosta 128 631 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 8 884 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 119 747 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 30 717 000 euroa vuonna 2004, 48 145 000 euroa vuonna 2005, 40 675 000 euroa vuonna 2006 ja 9 094 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 135 354 000
2003 tilinpäätös 107 064 551
2002 tilinpäätös 112 537 166

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 25 026 000 eurosta 28 888 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 623 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 28 265 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 11 015 000 euroa vuonna 2004, 9 811 000 euroa vuonna 2005 ja 8 062 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 27 845 000
2003 tilinpäätös 23 088 338
2002 tilinpäätös 24 282 709