Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentilta vähennetään 833 949 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisätalousarvioesityksen vähennys 838 649 000 euroa pienenee 4 700 000 eurolla tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista muutoksista johtuen. Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 379 540 000 euroa vuonna 2004. Velanhallinnan erät mukaanlukien nettotulojen määrä on 439 540 000 euroa vuonna 2004.

Vähennys tulojen ja menojen erittelyyn
  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto)-833 949 000
Emissiovoitot (netto)-
Menot 
Pääomatappiot (netto)-
Nettotulot-833 949 000


2004 lisätalousarvio-833 949 000
2004 talousarvio1 273 489 000
2003 tilinpäätös1 073 329 031