Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

20. TeknologiapolitiikkaPDF-versio

Valtio voi luopua määrävähemmistöosuudestaan Licentia Oy:ssä.

Selvitysosa:Licentia Oy on teknologian kaupallistamiseen erikoistunut yritys, jonka omistavat Suomen valtio (37,48 %), Helsingin yliopiston rahastot (31,28 %) ja Sitra (31,24 %). Valtion omistamia osakkeita hallinnoi Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. Yhtiön osakepääoma on 336 375,85 euroa ja sen arvoksi on määritelty 2,1 milj. euroa.

Licentia Oy on toimintaedellytystensä turvaamiseksi suunnitellut ottavansa 600 000 euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan.

Mikäli edellä mainittu järjestely toteutuu, valtion omistusosuus laskee 29 prosenttiin.

70. Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.

Selvitysosa:Hankinta-aikataulun nopeutumisen johdosta vuoden 2005 rahoitus aikaistetaan vuodelle 2004.


2004 lisätalousarvio 84 000
2004 talousarvio 168 000
2003 tilinpäätös 336 000
2002 tilinpäätös 253 000