Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 890 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lähinnä perustienpidon ja perusradanpidon lisääntyvistä menoista.


2004 lisätalousarvio 4 890 000
2004 talousarvio 278 000 000
2003 tilinpäätös 288 586 196

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 7 413 000 eurosta 7 594 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 181 000 eurolla aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan maksatuksia 6 019 000 euroa vuonna 2004 ja 1 575 000 euroa vuonna 2005.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 6 664 000
2003 tilinpäätös 4 320 843