Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

31. Metsätalouden edistäminen ja valvontaPDF-versio

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 253 498 euroa kumotun metsänparannuslain (140/1987) mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueella sellaisten metsänparannushankkeiden rahoittamiseen, joita koskevat rahoituspäätökset on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 1999.

Selvitysosa:Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain siirtymäsäännöksen nojalla lain tarkoituksiin osoitettuja varoja saadaan käyttää kumotun metsänparannuslain mukaisesti vuoden 2002 loppuun sellaisen metsänparannushankkeen rahoittamiseen, jota koskeva rahoituspäätös on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 1999. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa tällaisten hankkeiden menojen kirjaus on 253 497,92 euron edestä viivästynyt vuoden 2002 lopun määräajasta. Tämän johdosta momentin perusteluja esitetään täydennettäväksi siten, että momentin kuluvan vuoden määrärahasta voisi käyttää enintään 253 498 euroa kumotun metsänparannuslain (140/1987) mukaisesti sellaisten metsänparannushankkeiden rahoittamiseen, joita koskevat rahoituspäätökset on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 1999.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 62 895 000
2003 tilinpäätös 69 151 993
2002 tilinpäätös 48 102 620

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutos käyttösuunnitelmaan, euroa
    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
Muutos +/- Muutettu
käyttösuunnitelma
         
01. Föreningen för Skogskultur rf 50 000 - 50 000
02. Työtehoseura ry 471 000 - 471 000
03. Metsämuseosäätiö 1 715 000 +293 000 2 008 000
04. Mustilan Kotikunnas -säätiö 51 000 - 51 000
05. Suomen Metsäyhdistys ry 434 000 - 434 000
06. Euroopan Metsäinstituutti ry 1 009 000 - 1 009 000
Yhteensä 3 730 000 +293 000 4 023 000

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Metsämuseosäätiön puunkorjuun koneellistamisen esittelyhallin rakentamiseen. Tarkoitukseen on vuoden 2002 valtion talousarviossa myönnetty 666 000 euroa, vuoden 2003 talousarviossa 1 995 000 euroa ja vuoden 2004 talousarviossa 1 195 000 euroa eli yhteensä 3 856 000 euroa. Koska vuoden 2002 talousarviossa momentin määrärahalaji oli kiinteä, on rakennushankkeen viivästymisen vuoksi vuoden 2002 erityisavustuksesta käyttämättä jäänyt 293 505,67 euroa palautettu valtiolle. Hankkeen loppuunsaattamiseksi momentin määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi vastaavasti 293 000 eurolla. Palautusta vastaava tulo on merkitty momentille 12.30.99.


2004 lisätalousarvio 293 000
2004 talousarvio 3 730 000
2003 tilinpäätös 4 030 000
2002 tilinpäätös 2 718 000