Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 62 236 000 eurosta 67 729 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 5 493 000 eurolla aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista, teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta ja tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden hallinnonalakohtaisen jaon muuttamisesta. Tavoite 3 -ohjelman osalta on otettu vähennyksenä huomioon 992 000 euroa siirtona momentille 32.30.62.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 16 137 000 euroa vuonna 2004, 29 728 000 euroa vuonna 2005 ja 21 864 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 70 992 000
2003 tilinpäätös 55 548 985
2002 tilinpäätös 54 174 490