Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

01. ValtiovarainministeriöPDF-versio

21. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon myös Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman hankkeen tulot sekä EIPA:lta saatavat tulot yhteisrahoitteisesta toiminnasta.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 26 028 000
2003 tilinpäätös 25 430 000
2002 tilinpäätös 24 960 000