Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoimintaPDF-versio

22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 9 381 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan, euroa      
  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
Muutos
+/-
Muutettu
käyttösuunnitelma
         
01. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 509 000 - 2 509 000
02. YKSO:n menot (UNFICYP-operaatio) 50 000 +10 000 60 000
03. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio) 3 476 000 +1 821 000 5 297 000
04. Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL-operaatio) - +37 000 37 000
05. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio) 14 406 000 +6 648 000 21 054 000
06. Yhteiset menot 1 152 000 - 1 152 000
07. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 000 000 - 16 000 000
10. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) 3 599 000 +2 753 000 6 352 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin 2 232 000 -1 888 000 344 000
Yhteensä 43 424 000 +9 381 000 52 805 000

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 6 648 000 euroa aiheutuu Suomen osallistumisen jatkumisesta KFOR-operaatioon ennakoitua suuremmalla vahvuudella 1.5.—31.12.2004 Kosovon muuttuneen tilanteen vuoksi ja 2 753 000 euroa Suomen osaston vahventamisesta noin 20 henkilöllä Afganistanissa, mikä aiheutuu palokuntaryhmän asettamisesta Kabulin kansainväliselle lentokentälle sekä PRT-osaston perustamisesta Pohjois-Afganistaniin. Lisämäärärahan tarpeesta 37 000 euroa johtuu Suomen osallistumisesta UNMIL-operaatioon Liberiassa vuonna 2004 ja 1 821 000 euroa UNMEE-operaation jatkumisesta 16.6.—15.12.2004 ja 10 000 euroa UNFICYP-operaation menojen kasvusta.

UNMIL-, UNMEE- ja UNFICYP-operaatioiden lisämäärärahatarpeet sekä 20 000 euroa ISAF-operaation lisämäärärahatarpeesta, yhteensä 1 888 000 euroa, rahoitetaan kohdassa 20. varalla olleista määrärahoista. KFOR-operaation Keskisen prikaatin toiminnasta kertyvät lisätulot 2 406 000 euroa on merkitty momentille 12.27.99.

Määrärahan lisäyksestä 2 395 000 euroa on siirtoa momentilta 24.99.22.


2004 lisätalousarvio 9 381 000
2004 talousarvio 43 424 000
2003 tilinpäätös 50 989 624
2002 tilinpäätös 24 465 883