Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 25 026 000 eurosta 28 265 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvussa on huomioitu lisäyksenä 3 301 000 euroa tavoite 2 -ohjelmien vuoden 2004 suoritusvarausten budjetoinnin johdosta. Kun lisäksi otetaan vähennyksenä huomioon 42 000 euroa teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä 20 000 euroa siirtona momentille 33.01.62 Urban II -yhteisöaloitetta varten, valtuuden kasvu on 3 239 000 euroa.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 11 015 000 euroa vuonna 2004, 9 811 000 euroa vuonna 2005 ja 7 439 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 27 845 000
2003 tilinpäätös 23 088 338
2002 tilinpäätös 24 282 709