Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 113 565 000 eurosta 119 747 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 6 182 000 eurolla aiheutuu tavoite 2 -ohjelmien suoritusvarausten vuoden 2004 osuuksien budjetoinnista.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 30 717 000 euroa vuonna 2004, 43 703 000 euroa vuonna 2005, 36 233 000 euroa vuonna 2006 ja 9 094 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 135 354 000
2003 tilinpäätös 107 064 551
2002 tilinpäätös 112 537 166