Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

97. Avustukset kunnillePDF-versio

35. Holhoustoimen edunvalvonta(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 182 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu edunvalvontatapausten ennakoitua suuremmasta määrästä. Korvauksen on tarkoitus olla keskimäärin 146 euroa edunvalvontaa kohti.


2004 lisätalousarvio 182 000
2004 talousarvio 3 347 000
2003 tilinpäätös 3 260 606
2002 tilinpäätös 3 074 024