Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys

Vuoden 2004 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT505 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut410 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä410 000 000
08.Valmisteverot-35 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-35 000 000
10.Muut verot130 000 000
03.Autovero, lisäystä130 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT20 250 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala200 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä200 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 406 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä2 406 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala15 293 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot, lisäystä15 000 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä293 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala318 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä318 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala1 800 000
98.Valtionapujen palautukset, lisäystä1 800 000
34.Työministeriön hallinnonala233 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä233 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET203 000 000
03.Osinkotulot210 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä210 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta-12 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-12 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset5 000 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä5 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-838 649 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-838 649 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-838 649 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-110 399 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO337 000
02.Valtioneuvoston kanslia82 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä82 000
99.Valtioneuvoston muut menot255 000
25.Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v)255 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-2 395 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot-2 395 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä-2 395 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA633 000
75.Poliisitoimi300 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
90.Rajavartiolaitos151 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä151 000
97.Avustukset kunnille182 000
35.Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha), lisäystä182 000
98.Alueiden kehittäminen
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA34 746 000
01.Puolustusministeriö26 400 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä26 400 000
10.Puolustusvoimat-1 035 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 035 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta9 381 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä9 381 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA13 502 000
01.Valtiovarainministeriö
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle13 202 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä3 277 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä4 653 000
32.Ylimääräinen määräraha (siirtomääräraha 2 v)6 150 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-878 000
40.Tullilaitos300 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 014 000
01.Opetusministeriö132 000
21.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä132 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Yleissivistävä koulutus800 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
88.Tiede80 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 000
90.Taide ja kulttuuri2 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 394 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet
41.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen14 089 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
60.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (kiinteä määräraha)14 089 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta293 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä293 000
51.Vesivarojen käyttö ja hoito12 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA32 238 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö197 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä197 000
24.Tiehallinto7 000 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 000
79.Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
40.Ratahallintokeskus20 030 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 030 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet121 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä121 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot4 890 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 890 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA684 000
20.Teknologiapolitiikka84 000
70.Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha), lisäystä84 000
30.Yrityspolitiikka600 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä600 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 255 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
18.Sairausvakuutus1 800 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 800 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto1 400 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä1 400 000
57.Lomatoiminta55 000
50.Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha), lisäystä55 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA301 000
01.Työhallinto48 000
23.Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä48 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat253 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä253 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA892 000
01.Ympäristöministeriö
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30.Asumisen edistäminen
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset892 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä892 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-210 000 000
01.Euromääräisen velan korko-210 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-210 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-110 399 000