Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2003

15. LÅNPDF-versio