Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       10. Övriga skatter
       19. Övriga inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2003

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio