Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts en proposition som kompletterar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2003 avläts till riksdagen den 10 oktober 2003. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Det föreslås att intäktskalkylen för skatt på inkomst och förmögenhet sänks med 150 miljoner euro. På basis av förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen för 2002 sänks intäktskalkylen för 2003 i fråga om samfundsskatt med 150 miljoner euro. Till följd av de sänkta intäktskalkylerna minskar avräkningen till Åland med 0,7 miljoner euro. Det föreslås att statens nettoupplåning ökas med 149 miljoner euro. Det budgeterade egentliga underskottet för 2003 stiger till 1 057 miljoner euro.