Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2003

Anslag