Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

II tilläggsbudgeten för 2003PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR372 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-80 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, minskning-40 000 000
03.Skatt på arv och gåva, minskning-40 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning189 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg160 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg29 000 000
08.Acciser28 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, tillägg23 000 000
05.Läskedrycksaccis, tillägg5 000 000
10.Övriga skatter235 000 000
03.Bilskatt, tillägg250 000 000
04.Motorfordonsskatt, tillägg10 000 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-25 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR76 998 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde4 500 000
01.Domstolarnas inkomster, tillägg1 500 000
47.Utsökningsavgifter, tillägg3 000 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 700 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 700 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde12 000 000
51.Inkomster av metallmynt, tillägg2 000 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg10 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde8 381 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, tilllägg381 000
02.Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, tillägg8 000 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde-915 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning-915 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde51 332 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden, tilllägg49 093 000
70.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg2 136 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg103 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-105 000 000
01.Ränteinkomster-105 000 000
07.Räntor på depositioner, minskning-105 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN953 918 000
02.Användning av överskott998 000 000
01.Användning av överskott998 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-44 082 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-44 082 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 297 916 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.REPUBLIKENS PRESIDENT430 000
02.Republikens Presidents kansli430 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg430 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET300 000
02.Statsrådets kansli300 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg300 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-3 444 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde-3 444 000
23.Utgifter för specialsakkunniga (förslagsanslag), tillägg356 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg1 200 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), minskning-5 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 050 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det2 550 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg500 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg1 800 000
10.Domstolsväsendet1 500 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 500 000
30.Rättshjälp-2 000 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), minskning-2 000 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE43 479 000
01.Inrikesministeriet35 000 000
23.Totalfinansiering av ett projekt för utveckling av myndighetsradionätet (reservationsanslag 3 år)35 000 000
02.Utlänningsverket3 500 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg3 500 000
06.Registerförvaltningen3 000 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg3 000 000
75.Polisväsendet1 000 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg1 000 000
90.Gränsbevakningsväsendet460 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg260 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
97.Understöd åt kommuner519 000
32.Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsammanslagning (förslagsanslag)
35.Ersättning av staten för produktion av intressebevakningstjänster (förslagsanslag), tillägg519 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 600 000
10.Försvarsmakten1 580 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 580 000
99.Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde20 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg20 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-31 840 000
18.Skatteförvaltningen1 059 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg1 059 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland2 170 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 170 000
40.Tullverket2 131 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg1 131 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen500 000
20.Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
90.Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen-45 000 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-45 000 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde7 300 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg7 300 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 059 000
10.Undervisning och forskning vid universitet1 000 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)1 000 000
70.Studiestöd7 254 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg7 254 000
88.Vetenskap
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)
90.Konst och kultur805 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg333 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg60 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg262 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 003 000
01.Jord- och skogsbruksministeriet2 897 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 001 000
22.Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år), tillägg1 796 000
50.Understöd till Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum (fast anslag)100 000
04.Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-400 000
27.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år), minskning-400 000
12.Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
46.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
13.Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen-900 000
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag), minskning-900 000
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden-3 000 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning-3 000 000
31.Främjande och övervakning av skogsbruket
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag)
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)
32.Skogsforskningsinstitutet400 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg400 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-18 724 000
20.Fordonsförvaltningscentralen52 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg52 000
24.Vägförvaltningen-29 076 000
77.Utvecklande av vägnätet (reservationsanslag 2 år), minskning-5 000 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning-20 400 000
87.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), minskning-3 676 000
40.Banförvaltningscentralen6 700 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg10 600 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), minskning-3 900 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik100 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 500 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning-1 500 000
89.Ägararrangemang gällande Suomen Erillisverkot Oy (förslagsanslag)5 000 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 900 000
10.Förvaltning200 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
20.Teknologipolitik
28.Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år)
30.Företagspolitik2 000 000
40.Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag 3 år)2 000 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Konsument- och konkurrenspolitik100 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
50.Internationaliseringspolitik-3 000 000
40.Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag), minskning-3 000 000
60.Energipolitik9 600 000
41.Understöd för byggande av en försöksanläggning (reservationsanslag 3 år)9 600 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 896 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet1 100 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg100 000
64.Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
15.Utjämning av familjekostnader600 000
51.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tilllägg600 000
53.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag)
17.Utkomstskydd för arbetslösa-7 900 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-12 000 000
53.Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg1 800 000
54.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg2 300 000
18.Sjukförsäkring31 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg31 000 000
19.Pensionsförsäkring-18 904 000
50.Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), tillägg96 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), minskning-3 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-8 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning-8 000 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 715 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program-8 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg2 492 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-2 500 000
06.Arbetskraftspolitiken
02.Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag), tillägg6 300 000
27.Anskaffning av orienterande arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice (förslagsanslag), tillägg170 000
29.Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag), tillägg670 000
30.Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag), minskning-1 823 000
63.Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag), minskning-5 317 000
07.Flykting- och migrationsärenden11 333 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg1 603 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg4 730 000
74.Ändringsarbeten på en fastighet för förvarsenhetens specialbehov (reservationsanslag 2 år)5 000 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde2 390 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg2 136 000
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag), tillägg254 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 555 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård3 555 000
37.Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år), tillägg625 000
63.Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 430 000
87.Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), minskning-1 000 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 264 600 000
01.Ränta på skulden i euro1 453 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tilllägg1 453 000 000
03.Ränta på skulden i utländsk valuta-193 000 000
90.Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning-193 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden4 600 000
21.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tilllägg4 600 000

Anslagens totalbelopp:

1 298 573 000