Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2003 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2001—20031)Tunnus


Pääluokka
v. 2001
tilinpäätös
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2002—2003
milj. €%21.
Tasavallan Presidentti
5
6
7
1
17
22.
Eduskunta
77
88
118
29
33
23.
Valtioneuvosto
39
37
41
4
11
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
663
712
725
13
2
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
543
564
632
67
12
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 284
1 313
1 385
72
5
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
1 653
1 715
1 952
237
14
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
5 194
5 689
5 048
- 641
- 11
29.
Opetusministeriön hallinnonala
5 152
5 478
5 878
400
7
30.
Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 395
2 466
2 589
123
5
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 763
1 318
1 647
330
25
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
918
875
983
108
12
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
7 606
8 147
8 517
370
5
34.
Työministeriön hallinnonala
1 779
2 083
2 163
79
4
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
601
622
643
21
3
36.
Valtionvelan korot
4 092
3 767
3 427
- 340
- 9
37.
Valtionvelan vähentäminen
2 308
444

- 444
- 100

Yhteensä
36 072
35 326
35 755
429
1

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2001—20031)Tunnus


Osasto
v. 2001
tilinpäätös
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2002—2003
milj. €%11.
Verot ja veronluonteiset tulot
29 365
30 319
30 116
- 203
- 1
12.
Sekalaiset tulot
4 491
4 056
4 166
109
3
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
1 372
817
892
75
9
15.
Lainat
198
134
582
448
334

Yhteensä
35 426
35 326
35 756
430
1

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2001—20031)Tunnus


Menolaji
v. 2001
tilinpäätös
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2002—2003
milj. €%01-03
Palkkaukset2)
52
41
40
- 1
- 2
04-07
Eläkkeet
2 567
2 696
2 842
146
5
16-18
Puolustusmateriaalin hankkiminen
573
515
519
4
1
21-27
Toimintamenot
6 121
6 439
6 585
145
2
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 339
1 499
1 572
72
5
01-29
Kulutusmenot
10 653
11 191
11 558
366
3
30-39
Valtionavut kunnille ja kunta-
yhtymille ym.
5 600
5 951
6 398
447
8
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 603
2 617
2 706
89
3
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 016
6 428
6 470
42
1
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisille valtion rahastoille ja kansaneläkelaitokselle
1 497
1 698
1 737
39
2
61-62
Siirrot EU:n rakennerahastoista ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
391
606
711
105
17
63-65
Muut siirrot kotimaahan
324
338
352
15
4
66-68
Siirrot ulkomaille
461
506
511
5
1
69
Siirrot EU:lle
1 113
1 348
1 376
28
2
30-69
Siirtomenot
18 006
19 491
20 260
770
4
70-73
Kaluston hankinta
25
16
25
9
56
74-76
Talonrakennukset
50
51
41
- 11
- 22
77-79
Maa- ja vesirakennukset
219
246
336
90
37
70-79
Reaalisijoitukset
294
314
402
88
28
80-86
Valtion varoista myönnettävät
lainat
71
78
82
4
5
87
Maa-alueet, rakennukset ja
kiinteistöt
43
47
35
- 12
- 26
88-89
Muut finanssisijoitukset
608
3
3
-0
- 0
80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
723
128
120
- 8
- 6
70-89
Sijoitusmenot
1 017
442
522
80
18
90-92
Valtionvelan korot
4 083
3 758
3 415
- 342
- 9
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta
2 308
444

- 444
- 100
95-99
Muut ja erittelemättömät menot
6
1
0
- 1
- 100
90-99
Muut menot
6 397
4 202
3 415
- 787
- 19

Yhteensä
36 072
35 326
35 755
429
1

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 200120022003Muutos %
  varsinainenvarsinainen 
 tilinpäätöstalousarviotalousarvio2002—2003
     
Tulo- ja varallisuusvero12 14013 01712 382-5
Arvonlisävero9 7779 8949 815-1
Muut verot7 4487 4087 9197
Muut tulot6 0615 0075 2044
Yhteensä35 42635 32635 320-
Nettolainanotto ja velanhallinta1)--436-
Tuloarviot yhteensä35 42635 32635 7561
     
Kulutusmenot10 65311 19111 5583
Siirtomenot18 00619 49120 2604
Sijoitusmenot1 01744252218
Muut menot4 0893 7593 415-9
Määrärahat yhteensä33 76434 88235 7553
Valtionvelan vähentäminen2)2 308444--
Yhteensä36 07235 32635 7551
Erotus +/--647-1-

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallinnan menoja.

2) Sisältää velanhallinnan menoja 257 milj. euroa v. 2001 ja 362 milj. euroa v. 2002.

Kansantalouden kehitys

 19992000*2001*2002**2003**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. €120,5131,1136,0140,5146,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, %4,16,10,71,62,8
Työttömyysaste, %10,29,89,19,29,4
Työllisyysaste, %66,066,967,767,767,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,23,42,61,72,0
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,75,55,05,05,2