Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Turkistarhoille aiheutuneet vahingot

Clostridium botulium -bakteerin aiheuttamasta myrkytyksestä turkistarhaajille aiheutuvaksi kokonaisvahingoksi arvioidaan 6,5 milj. euroa, josta ehdotetaan korvattavaksi 2,9 milj. euroa valtion varoista. Valtion korvauksen lisäksi rehutehdas korvaa suoraan ja vastuuvakuutuksen kautta 1 milj. euroa ja turkistarhaajien katastrofiapuna korvataan 0,3 milj. euroa. Valtion korvauksia maksetaan, jos EY:n komissio hyväksyy niiden maksamisen.