Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Poliisin toimintamenot

Vuoden 2003 talousarvioesityksessä poliisitoimen toimintamenojen tasokorotukseen on varattu 6,5 milj. euron määräraha palkkausjärjestelmän uudistuksen rahoitukseen. Virkaehtosopimusta uudistuksesta ei ole, mutta sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä. Mikäli neuvottelut eivät johda palkkausjärjestelmän uudistamista tarkoittavan virkaehtosopimuksen aikaansaamiseen, määräraha varataan muihin virka- ja työehtosopimuksen aiheuttamiin lisämenoihin, mikä otetaan huomioon esitettäessä vuonna 2003 määrärahoja niihin.