Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       08. Kansainvälinen yhteistyö
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       20. Ammattikorkeakouluopetus
       40. Yleissivistävä koulutus
       60. Ammatillinen koulutus
       69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
       70. Opintotuki
          Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
       88. Tiede
          Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Opetusministeriön hallinnonalan  toimintayksiköt vastaavat koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimeenpanosta. Hallinnonalan arvoja ovat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus. Kansalaisten hyvinvointi, maan taloudellinen menestys ja työllisyyden paraneminen edellyttävät kansakunnan henkisen pääoman tasapainoista kasvattamista.

Vuonna 2003 opetusministeriön hallinnonalan toimintojen painopisteitä ovat:

Hallinnonalan menot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%01.
Opetusministeriö
51 078
91 674
250 116
158 442
173
05.
Kirkollisasiat
2 005
2 052
2 045
- 7
- 0
07.
Opetushallitus
17 687
18 136
17 327
- 809
- 4
08.
Kansainvälinen yhteistyö
15 268
15 578
15 344
- 234
- 2
10.
Yliopisto-opetus ja -tutkimus
1 122 706
1 188 163
1 222 258
34 095
3
20.
Ammattikorkeakouluopetus
296 597
329 311
327 048
- 2 263
- 1
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi