Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       02. Eduskunnan kanslia
       09. Valtiontilintarkastajat
       14. Eduskunnan oikeusasiamies
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       99. Eduskunnan muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

22. EDUSKUNTAPDF-versio

Hallinnonalan menot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%01.
Kansanedustajat
17 416
18 426
18 812
386
2
02.
Eduskunnan kanslia
43 849
52 772
80 701
27 929
53
09.
Valtiontilintarkastajat
1 367
1 530
1 663
133
9
14.
Eduskunnan oikeusasiamies
2 736
3 257
3 512
255
8
40.
Valtiontalouden tarkastusvirasto
8 592
8 876
9 569
693
8
99.
Eduskunnan muut menot
3 124
3 210
3 270
60
2

Yhteensä
77 084
88 071
117 527
29 456
33