Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.TASAVALLAN PRESIDENTTI7 423 000
01.Tasavallan Presidentti305 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määrä-raha)262 000
21.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)43 000
02.Tasavallan Presidentin kanslia7 118 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1 000 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)5 478 000
27.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)220 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)420 000
 
Pääluokka 22
22.EDUSKUNTA117 527 000
01.Kansanedustajat18 812 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)18 812 000
02.Eduskunnan kanslia80 701 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)8 900 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)48 611 000
74.Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)23 190 000
09.Valtiontilintarkastajat1 663 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)1 663 000
14.Eduskunnan oikeusasiamies3 512 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)3 512 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto9 569 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 569 000
99.Eduskunnan muut menot3 270 000
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha)3 270 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO39 352 000
01.Valtioneuvosto3 642 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha)3 642 000
02.Valtioneuvoston kanslia19 844 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)2 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 844 000
03.Oikeuskanslerinvirasto2 523 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 523 000
27.Poliittisen toiminnan avustaminen11 807 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)11 807 000
99.Valtioneuvoston muut menot1 536 000
21.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)812 000
24.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 000
26.Suomen sotasurmia vuosina 1914—1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v)253 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA722 281 000
01.Ulkoasiainhallinto167 576 000
19.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)151 212 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
87.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)2 364 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö373 446 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)371 246 000
67.Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha)2 200 000
50.Lähialueyhteistyö30 274 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)30 274 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot150 985 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)960 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)6 013 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)50 714 000
23.Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)6 411 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)10 205 000
26.Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v)1 918 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 353 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha)72 514 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)841 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA629 213 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset82 014 000
19.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)41 000 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 099 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 855 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)1 460 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)8 600 000
10.Tuomioistuinlaitos205 646 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 906 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 880 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)185 360 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)5 500 000
30.Oikeusapu53 140 000
21.Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 340 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)35 800 000
40.Ulosottolaitos76 590 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)76 590 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano169 120 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)163 920 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)5 200 000
60.Syyttäjälaitos28 803 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 803 000
70.Vaalimenot13 900 000
21.Vaalimenot (arviomääräraha)13 900 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 383 799 000
01.Sisäasiainministeriö88 178 000
19.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)63 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 066 000
22.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)5 112 000
02.Ulkomaalaisvirasto8 775 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 775 000
05.Lääninhallitukset48 620 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 620 000
06.Rekisterihallinto20 564 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 564 000
07.Kihlakunnat43 223 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 223 000
75.Poliisitoimi533 877 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)516 487 000
23.Viranomaisradioverkon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 390 000
80.Pelastustoimi41 073 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)35 033 000
22.Erityismenot (arviomääräraha)1 650 000
31.Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 390 000
90.Rajavartiolaitos188 055 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)182 318 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)3 953 000
74.Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 784 000
97.Avustukset kunnille227 404 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha)167 459 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)8 429 000
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)47 092 000
35.Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha)2 742 000
80.Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha)1 682 000
98.Alueiden kehittäminen184 030 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)18 500 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)142 070 000
62.EU:n rakennerarahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)23 460 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNON-ALA1 944 733 000
01.Puolustusministeriö176 760 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)165 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 260 000
22.Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)500 000
10.Puolustusvoimat1 722 260 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)519 000 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 203 260 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta44 103 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)44 103 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot1 610 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)1 600 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 057 667 000
01.Valtiovarainministeriö83 296 000
19.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)50 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 031 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 260 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)164 000
89.Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)841 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus3 702 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 702 000
05.Valtiokonttori35 269 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 919 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)350 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset2 886 044 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)2 797 440 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)21 710 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha)30 970 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha)35 924 000
18.Verohallinto316 030 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)316 030 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle170 303 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)160 053 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha)8 500 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)1 750 000
40.Tullilaitos119 157 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)115 157 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
52.Tilastokeskus36 533 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 533 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet9 705 000
20.Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)2 906 000
21.Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v)169 000
23.Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)940 000
24.VEL-perusteinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v)3 868 000
25.Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)1 177 000
60.Valtion maksu koulutus- ja erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha)645 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot9 330 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha)1 177 000
02.Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha)168 000
24.Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 800 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha)17 000
96.Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha)168 000
82.Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille7 060 000
41.Takauskorvaukset eläkekassa Tuelle (arviomäärä-raha)2 590 000
44.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)4 470 000
84.Kansainväliset rahoitusosuudet1 488 000
66.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)253 000
68.Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha)1 235 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille1 376 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 376 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot3 750 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)3 700 000
95.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)50 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA5 809 877 000
01.Opetusministeriö250 116 000
10.Eräiden kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
19.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)149 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 413 000
22.Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v)5 595 000
26.Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha)6 222 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)503 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)67 883 000
05.Kirkollisasiat2 045 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 658 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)387 000
07.Opetushallitus17 327 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 327 000
08.Kansainvälinen yhteistyö15 344 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)752 000
25.Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v)7 130 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)5 017 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 445 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 222 258 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 122 705 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)24 473 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 650 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)67 262 000
88.Osakkeiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)168 000
20.Ammattikorkeakouluopetus327 048 000
22.Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)4 886 000
25.Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 568 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)317 594 000
40.Yleissivistävä koulutus1 797 061 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 309 000
25.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 629 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)1 689 132 000
34.Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)66 470 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)521 000
60.Ammatillinen koulutus550 606 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 623 000
24.Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
25.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 883 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)417 642 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)97 812 000
87.Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 620 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö287 310 000
21.Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)412 000
22.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)12 975 000
25.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)3 246 000
30.Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)73 298 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)102 163 000
34.Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (kiinteä määräraha)10 000 000
50.Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)44 939 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)15 672 000
52.Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 173 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 181 000
55.Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)12 469 000
56.Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)3 782 000
70.Opintotuki716 826 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)560 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)23 546 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)650 000 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomäärä-raha)15 260 000
58.Avustus tilakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha)1 460 000
59.Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)26 000 000
88.Tiede205 419 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 104 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 792 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 509 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 451 000
25.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)400 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)76 163 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)75 739 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)10 261 000
90.Taide ja kulttuuri311 808 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 233 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 037 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 383 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 766 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 079 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 387 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)505 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)13 642 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)5 003 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)2 015 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha)622 000
34.Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)6 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)3 076 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)1 636 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)218 901 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)12 145 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 009 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)589 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)1 511 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
98.Liikuntatoimi84 706 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)83 225 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)1 481 000
99.Nuorisotyö22 003 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)20 355 000
51.Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)1 648 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 565 324 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö64 361 000
19.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)26 000 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 902 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)1 945 000
47.Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha)673 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)841 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus12 735 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 735 000
03.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta598 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)598 000
04.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot10 887 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)1 330 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)689 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)5 978 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha)2 890 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuki1 771 393 000
41.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)588 620 000
43.EU-tulotuki (arviomääräraha)455 800 000
44.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
45.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)305 900 000
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)417 673 000
13.Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen159 365 000
42.Luopumiskorvaukset (arviomääräraha)64 000 000
43.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 642 000
44.Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 513 000
47.Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)88 170 000
48.Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomäärä-raha)140 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)900 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittämi-nen161 488 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)32 600 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)52 838 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)73 247 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 803 000
15.Muut maatalouden menot22 090 000
40.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)11 168 000
44.Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha)6 422 000
45.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 500 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus30 241 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)29 687 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha)403 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)101 000
77.Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)50 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta118 337 000
24.Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v)5 436 000
25.Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha)910 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)43 100 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)285 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)60 350 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)4 205 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (kiinteä määräraha)3 530 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)521 000
32.Metsäntutkimuslaitos36 995 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 366 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)420 000
77.Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)109 000
87.Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)100 000
41.Kala-, riista- ja porotalous40 743 000
25.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)5 785 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 564 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 973 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)4 627 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)2 137 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 600 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
42.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos15 719 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 122 000
24.Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha 3 v)1 117 000
74.Kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)480 000
51.Vesivarojen käyttö ja hoito27 310 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v)5 116 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)3 000 000
31.Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)4 709 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)14 065 000
61.Maanmittauslaitos47 980 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 980 000
80.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)3 000 000
62.Geodeettinen laitos2 990 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 990 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos24 762 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 912 000
28.Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha)1 850 000
72.Elintarvikevirasto5 113 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 113 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus12 217 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 217 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 637 621 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö22 107 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 698 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)8 409 000
20.Ajoneuvohallintokeskus9 777 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 777 000
24.Tiehallinto757 990 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)603 654 000
77.Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)30 424 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)23 000 000
79.Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)77 366 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)23 546 000
25.Tienpidon valtionavut11 100 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)11 100 000
30.Merenkulkulaitos22 683 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 139 000
70.Alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)8 971 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)4 523 000
87.Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha)50 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen69 058 000
40.Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha)556 000
41.Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)39 861 000
42.Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomäärä-raha)27 682 000
44.Saaristoliikenteen avustaminen (siirtomääräraha 2 v)286 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)673 000
40.Ratahallintokeskus376 870 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)230 900 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)30 400 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha)114 900 000
87.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)670 000
52.Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut5 575 000
41.Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha)1 000 000
43.Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha)4 575 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet81 841 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)81 000 000
70.Viestintävirasto776 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)776 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset12 614 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)12 614 000
80.Ilmatieteen laitos26 781 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 781 000
81.Merentutkimuslaitos7 162 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 162 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot233 287 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)223 000 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)782 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha)9 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)505 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA975 662 000
10.Hallinto171 324 000
19.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)61 000 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 565 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 797 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v)4 628 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)7 200 000
92.Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha)7 124 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Teknologiapolitiikka494 140 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)37 595 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)63 138 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 314 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 740 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 063 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 983 000
27.Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha)134 857 000
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)11 996 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)130 457 000
41.Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 806 000
70.Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha)336 000
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)69 855 000
30.Yrityspolitiikka204 258 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 177 000
41.Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)336 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)19 800 000
43.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)21 100 000
44.Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)3 364 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)16 483 000
47.Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v)3 561 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)7 300 000
49.Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha)1 400 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha)35 017 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)94 720 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka17 283 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 524 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 415 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 511 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha)5 160 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määrä-raha)673 000
50.Kansainvälistymispolitiikka57 842 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 973 000
40.Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha)18 273 000
41.Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha)23 596 000
60.Energiapolitiikka22 873 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)208 000
27.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 2 v)3 400 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)19 200 000
45.Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha)15 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)50 000
70.Omistajapolitiikka7 942 000
80.Lainat Airbus -yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v)6 560 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 382 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 470 514 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö65 290 000
19.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)16 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)31 878 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)5 474 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)6 000 000
64.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
67.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)4 256 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus20 610 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 610 000
03.Työttömyysturvalautakunta1 725 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 725 000
04.Tarkastuslautakunta1 556 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 556 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus4 300 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 400 000
26.Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha)1 900 000
07.Työterveyslaitos35 210 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)35 210 000
08.Kansanterveyslaitos34 584 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 400 000
26.Rokotteiden hankinta (arviomääräraha)6 184 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus4 570 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 570 000
10.Säteilyturvakeskus11 109 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 109 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus2 549 000
21.Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 249 000
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 300 000
12.Valtion koulukodit588 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)588 000
13.Työsuojelun piirihallinto21 306 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 306 000
14.Valtion mielisairaalat607 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)607 000
15.Perhekustannusten tasaus1 360 700 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)10 500 000
52.Lapsilisät (arviomääräraha)1 350 200 000
16.Yleinen perhe-eläke41 000 000
50.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha)41 000 000
17.Työttömyysturva698 200 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)594 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)89 000 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha)2 000 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)13 200 000
18.Sairausvakuutus683 100 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)683 100 000
19.Eläkevakuutus1 508 500 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)33 500 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)413 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)55 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 007 000 000
20.Tapaturmavakuutus13 000 000
53.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)13 000 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet107 000 000
52.Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha)107 000 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot261 950 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)259 000 000
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)2 600 000
57.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)182 000
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)168 000
23.Muu sodista kärsineiden turva3 030 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)3 030 000
28.Muu toimeentuloturva18 196 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha)13 700 000
51.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)4 496 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 967 549 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)2 753 000 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)17 200 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)48 747 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)82 170 000
34.Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)2 370 000
35.Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha)37 462 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)16 030 000
38.Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon (siirtomääräraha 2 v)7 570 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 000 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot10 900 000
31.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)200 000
32.Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
63.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)5 700 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta9 500 000
23.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)850 000
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)1 100 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)7 550 000
57.Lomatoiminta193 300 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)178 800 000
50.Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha)14 500 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö390 585 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)292 800 000
55.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)59 707 000
58.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)2 450 000
59.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)35 628 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 159 665 000
01.Työhallinto60 024 000
19.Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)26 000 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 251 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)743 000
23.Työelämäohjelmien toteuttaminen ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v)10 500 000
67.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)1 530 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus222 259 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)132 233 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)90 026 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano1 780 290 000
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha)34 100 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)118 375 000
22.Valtion rahoitus kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisiin palveluihin (siirtomääräraha 2 v)8 000 000
25.Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha)12 767 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)57 300 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)123 380 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha)78 050 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)4 375 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)119 460 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)1 034 000 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha)160 750 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)11 400 000
65.Liikkuvuusavustus (arviomääräraha)2 523 000
77.Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha)15 810 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat70 810 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)6 635 000
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)10 300 000
31.Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v)100 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)53 775 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot26 282 000
23.Siviilipalvelus (arviomääräraha)3 818 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)21 864 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)600 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNON-ALA639 076 000
01.Ympäristöministeriö23 069 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 069 000
10.Ympäristön suojelu24 210 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)1 682 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
63.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)1 673 000
64.Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha)200 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
67.Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v)1 991 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)9 000 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu35 384 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)16 367 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)1 261 000
44.Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha)250 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)9 000 000
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)1 241 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)345 000
87.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)6 760 000
88.Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)160 000
30.Asumisen edistäminen430 000 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)430 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset59 582 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)59 582 000
50.Ympäristölupavirastot4 725 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 725 000
60.Suomen ympäristökeskus23 057 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 057 000
70.Valtion asuntorahasto4 382 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 382 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot34 667 000
19.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)10 000 000
22.Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v)9 910 000
26.Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)270 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)9 100 000
63.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)2 600 000
65.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)1 587 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)1 200 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT3 562 000 000
01.Euromääräisen velan korko3 060 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha)3 060 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko483 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)483 000 000
09.Muut menot valtionvelasta19 000 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)19 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

35 721 734 000