Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Vuoden 2003 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT372 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-80 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, vähennystä-40 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, vähennystä-40 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut189 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä160 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä29 000 000
08.Valmisteverot28 000 000
04.Alkoholijuomavero, lisäystä23 000 000
05.Virvoitusjuomavero, lisäystä5 000 000
10.Muut verot235 000 000
03.Autovero, lisäystä250 000 000
04.Moottoriajoneuvovero, lisäystä10 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-25 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT76 998 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala4 500 000
01.Tuomioistuintulot, lisäystä1 500 000
47.Ulosottomaksut, lisäystä3 000 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 700 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 700 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala12 000 000
51.Metallirahatulot, lisäystä2 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä10 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala8 381 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, lisäystä381 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot, lisäystä8 000 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala-915 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-915 000
34.Työministeriön hallinnonala51 332 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, lisäystä49 093 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä2 136 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä103 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET-105 000 000
01.Korkotulot-105 000 000
07.Korot talletuksista, vähennystä-105 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT953 918 000
02.Ylijäämän käyttö998 000 000
01.Ylijäämän käyttö998 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-44 082 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-44 082 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 297 916 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.TASAVALLAN PRESIDENTTI430 000
02.Tasavallan Presidentin kanslia430 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä430 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO300 000
02.Valtioneuvoston kanslia300 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-3 444 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot-3 444 000
23.Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä356 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), vähennys-tä-5 000 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 050 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset2 550 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä500 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä1 800 000
10.Tuomioistuinlaitos1 500 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
30.Oikeusapu-2 000 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA43 479 000
01.Sisäasiainministeriö35 000 000
23.Viranomaisradioverkon kehittämishankkeen kokonaisrahoitus (siirtomääräraha 3 v)35 000 000
02.Ulkomaalaisvirasto3 500 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 500 000
06.Rekisterihallinto3 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
75.Poliisitoimi1 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
90.Rajavartiolaitos460 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä260 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
97.Avustukset kunnille519 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)
35.Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha), lisäystä519 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 600 000
10.Puolustusvoimat1 580 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 580 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot20 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä20 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-31 840 000
18.Verohallinto1 059 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 059 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle2 170 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 170 000
40.Tullilaitos2 131 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 131 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet500 000
20.Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille-45 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot7 300 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä7 300 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 059 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 000 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
70.Opintotuki7 254 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäys-tä7 254 000
88.Tiede
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)
90.Taide ja kulttuuri805 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä333 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä262 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 003 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö2 897 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 001 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 796 000
50.Avustus Suomen maatalousmuseosäätiölle (kiinteä määräraha)100 000
04.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot-400 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-400 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
13.Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen-900 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha), vähennystä-900 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen-3 000 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)
32.Metsäntutkimuslaitos400 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA-18 724 000
20.Ajoneuvohallintokeskus52 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
24.Tiehallinto-29 076 000
77.Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 000 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä-20 400 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), vähennystä-3 676 000
40.Ratahallintokeskus6 700 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 600 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), vähennystä-3 900 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet100 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot3 500 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
89.Suomen Erillisverkot Oy:n omistusjärjestelyt (arviomääräraha)5 000 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 900 000
10.Hallinto200 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
20.Teknologiapolitiikka
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)
30.Yrityspolitiikka2 000 000
40.Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka100 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
50.Kansainvälistymispolitiikka-3 000 000
40.Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
60.Energiapolitiikka9 600 000
41.Avustus koelaitoksen rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)9 600 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA5 896 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö1 100 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
64.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
15.Perhekustannusten tasaus600 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä600 000
53.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)
17.Työttömyysturva-7 900 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-12 000 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha), lisäystä1 800 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä2 300 000
18.Sairausvakuutus31 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä31 000 000
19.Eläkevakuutus-18 904 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä96 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA13 715 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus-8 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä2 492 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-2 500 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha), lisäystä6 300 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha), lisäystä170 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha), lisäystä670 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), vähennystä-1 823 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), vähennystä-5 317 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat11 333 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä1 603 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä4 730 000
74.Kiinteistön muutostyöt säilöönottoyksikön erityistarpeisiin (siirtomääräraha 2 v)5 000 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot2 390 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä2 136 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha), lisäystä254 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 555 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu3 555 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä625 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäys-tä1 430 000
87.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT1 264 600 000
01.Euromääräisen velan korko1 453 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), lisäystä1 453 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko-193 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-193 000 000
09.Muut menot valtionvelasta4 600 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä4 600 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 298 573 000