Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 31 milj. euron lisäystä sairausvakuutusmenoihin. Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta ja lisäksi Kansaneläkelaitoksen järjestämään harkinnanvaraiseen kuntoutukseen, erityisesti lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen, ehdotetaan varattavaksi 4 milj. euron lisämääräraha. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistämiseen tietoteknologian avulla ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa.