Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Sisäasiainministeriö

Viranomaisradioverkon kehittämiseen ehdotetaan yhteensä 35 milj. euron kokonaisrahoitus. Tarkoituksena on vuoden 2005 loppuun mennessä toteuttaa useita toimenpiteitä sisältävä viranomaisradioverkon kehittämishanke. Määrärahaa on tarkoitus käyttää muun muassa viranomaisradioverkon investointeihin, avustuksiin viranomaisradioverkon operoinnista vastaavalle yhtiölle syntyvän alijäämän kattamiseen ja valtionavun maksamiseen kunnille päätelaitteiden hankintaan. Vuoden 2006 alusta alkaen viranomaisradioverkon on toimittava käyttäjämaksutulojen varassa. Lisäksi Suomen Erillisverkot Oy on tarkoitus muuttaa valtion täysin omistamaksi osakeyhtiöksi osoittamalla 5 milj. euroa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osakehankintoihin.

Ulkomaalaisvirastolle, rekisterihallinnolle ja poliisihallinnolle ehdotetaan lisämäärärahoja toimintamenoihin.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan lisämäärärahaa Ranskan viranomaisten maksamien Biskajanlahden öljyonnettomuuden torjuntalentotehtäviä koskevien korvausten johdosta ja vartioalusten tilaussopimuksiin sisältyvien indeksien muutosten johdosta.