Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
       01. Euromääräisen velan korko
       03. Valuuttamääräisen velan korko
       09. Muut menot valtionvelasta
            21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2003

09. Muut menot valtionvelastaPDF-versio

21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääasiassa luottoriskin hallintaan liittyvistä käteisvakuuksista aiheutuvien menojen määrän kasvusta.

Muutosten erittely
  
Liikkeeseenlasku- ja myynti-kustannukset 500 000
Lunastus- ja asiamiespalkkiot-2 400 000
Muut menot6 500 000
Yhteensä4 600 000


2003 II lisätalousarvio4 600 000
2003 talousarvio19 000 000
2002 tilinpäätös21 771 115
2001 tilinpäätös16 029 919