Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       20. Ajoneuvohallintokeskus
       24. Tiehallinto
       40. Ratahallintokeskus
       60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2003

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan luovuttamaan Raskone Osakeyhtiölle Vaasan kaupungissa sijaitsevan korjaamokiinteistötontin rakennuksineen 538 202 euron kauppahinnalla, joka maksettaisiin valtiolle osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan ehdoin. Lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta ja korko on 12 kuukauden Euribor + 1,5 %.

Selvitysosa: Liikelaitos Raskoneen yhtiöittämisen yhteydessä valtion omistukseen jäi eräitä korjaamokiinteistöjä. Tarkoituksena on, että pinta-alaltaan 22 148 m2:n Vaasan kiinteistö siirretään yhtiön omistukseen pääomalainan avulla. Kiinteistön käypä arvo on 538 202 euroa. Pääomalaina on sidottuun omaan pääomaan kuuluva vakuudeton laina, jota lyhennetään sekä jolle maksetaan korkoa sen mukaisesti kuin yhtiön vapaat voittovarat mahdollistavat.