Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Tasapaino

Lisätalousarvioesityksen tasapainottamiseksi hallitus ehdottaa velanoton lisäämistä 516 milj. eurolla. Yhdessä varsinaisen talousarvion kanssa budjettitalouden nettolainanotto kohoaa 1 186 milj. euroon. Kuluvana vuonna valtiontalouden alijäämäksi kansantalouden tilinpidon käsitteillä arvioidaan 0,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja valtionvelan tasoksi suhteessa bruttokansantuotteeseen 44 prosenttia.