Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Puolustusvoimat

Puolustusministeriön hallinnonalan tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 18,5 milj. eurolla, mistä 15,7 milj. euroa aiheutuu Hornet-torjuntahävittäjäkaluston hankintoihin liittyvistä FMS-järjestelmän mukaisten arviohintojen ja toteutuneiden menojen välisistä eroista kertyneistä tuloista. Suomen ja Venäjän väliseen velkakonversiosopimukseen perustuen ehdotetaan 10,0 milj. Yhdysvaltain dollarin (noin 9,3 milj. euron) suuruista tilausvaltuutta, jolla on tarkoitus tehdä puolustusvoimien kaluston varaosien ja koulutusampumatarvikkeiden sekä kaluston vanhenemistutkimuksen hankintaa koskevia sopimuksia.

Puolustusvoimien materiaalihankinnan tilausvaltuuksiin ehdotetaan menojen vuosittaista ajoittumista koskevia muutoksia. Muutokset mahdollistavat merivoimien kehittämistä koskevat lähinnä Laivue-2000 kokoonpanoon liittyvät uudet linjaukset sekä rahoituksen kohdentamisen paremmin vastaamaan materiaalin hankintasopimusten mukaisia toimitus- ja maksuaikatauluja.