Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Valtionosuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 1,05 prosenttiyksiköllä veronkevennysten vaikutusten kompensoimiseksi. Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 113 milj. euroa.

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 46 milj. eurolla ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Tasausten perusteena olevat kuntien vuoden 2001 lopulliset verotiedot ovat olleet käytettävissä vasta varsinaisen talousarvion hyväksymisen jälkeen.