Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Valtionosuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 1,05 prosenttiyksiköllä veronkevennysten vaikutusten kompensoimiseksi. Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 113 milj. euroa.

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 46 milj. eurolla ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Tasausten perusteena olevat kuntien vuoden 2001 lopulliset verotiedot ovat olleet käytettävissä vasta varsinaisen talousarvion hyväksymisen jälkeen.