Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Virka- ja työehtosopimukset

Sopimuskaudelle 2003—2005 tehdyistä valtion virka- ja työehtosopimuksista aiheutuvat henkilöstömenot ehdotetaan otettavaksi huomioon toimintamenomäärärahojen lisäyksenä yhteensä 103 milj. eurolla.