Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2003

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 109 000 euroa.

Selvitysosa:Valtioneuvosto teki tammikuussa 2003 periaatepäätöksen ilmastopolitiikan viranomaistoimien järjestämisestä valtionhallinnossa. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on EY:n päästökauppaan liittyvien päästölupien myöntäminen ja päästöoikeuksien jakaminen. Energiamarkkinavirasto vastaa myös rekisterijärjestelmästä, jota tarvitaan sekä Kioton mekanismien että päästökauppadirektiivin seurantaan. Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 96 000 euroa uusista tehtävistä aiheutuviin palkkaus-, rekisterinperustamis- ja muihin menoihin sekä 13 000 euroa valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuviin menoihin.


2003 lisätalousarvio 109 000
2003 talousarvio 208 000
2002 tilinpäätös 206 000
2001 tilinpäätös 185 848