Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
       01. Valtioneuvosto
       02. Valtioneuvoston kanslia
            21. Toimintamenot
       03. Oikeuskanslerinvirasto
       99. Valtioneuvoston muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2003

02. Valtioneuvoston kansliaPDF-versio

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 982 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 255 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta, 677 000 euroa tietojärjestelmien uusimisesta ja muiden hankkeiden kustannusten yllättävästä kasvusta sekä 1 050 000 euroa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) varattujen toimitilojen vuokrakustannuksista vuonna 2003. Toiminnan alettua Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen vastaa kustannuksista itse. Suomen tavoitteena on, että Euroopan elintarvikevirasto siirrettäisiin pysyvästi Helsinkiin. On mahdollista, että sijoituspäätös saadaan aikaan Thessalonikin Eurooppa-neuvostossa 20.—21.6.2003.


2003 lisätalousarvio1 982 000
2003 talousarvio19 148 000
2002 tilinpäätös17 484 000
2001 tilinpäätös19 124 313