Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2002 (RP 115/2001 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2002 (RP 115/2001 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2002.

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Suvi-Anne Siimes