Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002 (RP 199/2002 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002 (RP 199/2002 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2002.

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö