Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2002

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2002.

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Suvi-Anne Siimes