Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2002 toista lisätalousarvioesitystä (HE 199/2002 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 18.10.2002, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Tuloarviot lisääntyvät 46 milj. eurolla, mikä aiheutuu toisen lisätalousarvion eduskunnalle antamisen jälkeen toteutuneista osakemyynneistä. Määrärahoihin ilman valtionvelan vähentämistä ehdotetaan 5,7 milj. euron lisäystä. Pääsosa lisäyksestä 5,5 milj. euroa johtuu yrittäjien eläkelaista johtuvien menojen uudesta arviosta. Omistusasuntolainojen valtiontakauksia on haettu kuluvana vuonna ennätysmäisen vilkkaasti, minkä seurauksena takausvaltuus uhkaa loppua kesken. Takausvastuita koskevaa valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 30 milj. eurolla. Takauksista lähes puolet kohdistuu 30-vuotiaille tai tätä nuoremmille lainantarvitsijoille. Valtionvelan nettokuoletuksiin ehdotetaan 40,3 milj. euron lisäystä.

Tämän täydentävän lisätalousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen olisivat valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät seuraavat:
  Tuloarviot Määrärahat
(ilman velan
vähentämistä)
Valtionvelan
vähentäminen
 
       
Varsinainen talousarvio 35 326 018 000 34 882 108 000 443 900 000
Lisätalousarviot 935 242 000 358 623 000 576 629 000
Yhteensä 36 261 260 000 35 240 731 000 1 020 529 000

Eduskunnan hyväksymät ja käsiteltävänä olevat sekä nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset
jakaantuvat eri osastoihin seuraavasti:
    Hyväksytty
talousarvio
(TA + LTA)
Hallituksen
esitys toiseksi lisätalous-
arvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Osasto  
           
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 387 550 000 -531 780 000 - 29 855 770 000
12. Sekalaiset tulot 4 279 982 000 818 764 000 46 000 000 5 144 746 000
13. Korkotulot ja voiton
tuloutukset
1 089 964 000 37 236 000 - 1 127 200 000
15. Lainat 133 544 000 - - 133 544 000
Yhteensä 35 891 040 000 324 220 000 46 000 000 36 261 260 000

Eduskunnan hyväksymät ja käsiteltävänä olevat sekä nyt ehdotetut määrärahojen muutokset
jakaantuvat eri pääluokkiin seuraavasti:
    Hyväksytty
talousarvio
(TA + LTA)
Hallituksen
esitys toiseksi
lisätalous-
arvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Pääluokka  
           
21. Tasavallan Presidentti 6 412 000 - - 6 412 000
22. Eduskunta 88 071 000 - - 88 071 000
23. Valtioneuvosto 36 939 000 100 000 - 37 039 000
24. Ulkoasiainministeriön
hallinnonala
715 311 000 25 000 - 715 336 000
25. Oikeusministeriön
hallinnonala
566 307 000 6 190 000 - 572 497 000
26. Sisäasiainministeriön
hallinnonala
1 327 895 000 9 509 000 - 1 337 404 000
27. Puolustusministeriön
hallinnonala
1 722 425 000 - - 1 722 425 000
28. Valtiovarainministeriön
hallinnonala
5 691 715 000 -55 363 000 207 000 5 636 559 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 504 614 000 12 954 000 - 5 517 568 000
30. Maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonala
2 486 809 000 9 399 000 - 2 496 208 000
31. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön hallinnonala
1 354 288 000 43 268 000 - 1 397 556 000
32. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön hallinnonala
889 615 000 163 809 000 - 1 053 424 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 192 163 000 9 600 000 5 500 000 8 207 263 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 165 127 000 -6 767 000 - 2 158 360 000
35. Ympäristöministeriön
hallinnonala
623 609 000 1 000 000 - 624 609 000
36. Valtionvelan korot 3 767 000 000 -97 000 000 - 3 670 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan
vähentäminen)
35 138 300 000 96 724 000 5 707 000 35 240 731 000
           
37. Valtionvelan vähentäminen 752 720 000 227 516 000 40 293 000 1 020 529 000
Yhteensä 35 891 020 000 324 240 000 46 000 000 36 261 260 000