Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä
      Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2002 toista lisätalousarvioesitystä (HE 199/2002 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 18.10.2002, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Tuloarviot lisääntyvät 46 milj. eurolla, mikä aiheutuu toisen lisätalousarvion eduskunnalle antamisen jälkeen toteutuneista osakemyynneistä. Määrärahoihin ilman valtionvelan vähentämistä ehdotetaan 5,7 milj. euron lisäystä. Pääsosa lisäyksestä 5,5 milj. euroa johtuu yrittäjien eläkelaista johtuvien menojen uudesta arviosta. Omistusasuntolainojen valtiontakauksia on haettu kuluvana vuonna ennätysmäisen vilkkaasti, minkä seurauksena takausvaltuus uhkaa loppua kesken. Takausvastuita koskevaa valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 30 milj. eurolla. Takauksista lähes puolet kohdistuu 30-vuotiaille tai tätä nuoremmille lainantarvitsijoille. Valtionvelan nettokuoletuksiin ehdotetaan 40,3 milj. euron lisäystä.

Tämän täydentävän lisätalousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen olisivat valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät seuraavat:
 TuloarviotMäärärahat
(ilman velan
vähentämistä)
Valtionvelan
vähentäminen
 
    
Varsinainen talousarvio35 326 018 00034 882 108 000443 900 000
Lisätalousarviot935 242 000358 623 000576 629 000
Yhteensä36 261 260 00035 240 731 0001 020 529 000

Eduskunnan hyväksymät ja käsiteltävänä olevat sekä nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset
jakaantuvat eri osastoihin seuraavasti:
  Hyväksytty
talousarvio
(TA + LTA)
Hallituksen
esitys toiseksi lisätalous-
arvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
 Osasto 
      
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 387 550 000-531 780 000-29 855 770 000
12.Sekalaiset tulot4 279 982 000818 764 00046 000 0005 144 746 000
13.Korkotulot ja voiton
tuloutukset
1 089 964 00037 236 000-1 127 200 000
15.Lainat133 544 000--133 544 000
Yhteensä35 891 040 000324 220 00046 000 00036 261 260 000

Eduskunnan hyväksymät ja käsiteltävänä olevat sekä nyt ehdotetut määrärahojen muutokset
jakaantuvat eri pääluokkiin seuraavasti:
  Hyväksytty
talousarvio
(TA + LTA)
Hallituksen
esitys toiseksi
lisätalous-
arvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
 Pääluokka 
      
21.Tasavallan Presidentti6 412 000--6 412 000
22.Eduskunta88 071 000--88 071 000
23.Valtioneuvosto36 939 000100 000-37 039 000
24.Ulkoasiainministeriön
hallinnonala
715 311 00025 000-715 336 000
25.Oikeusministeriön
hallinnonala
566 307 0006 190 000-572 497 000
26.Sisäasiainministeriön
hallinnonala
1 327 895 0009 509 000-1 337 404 000
27.Puolustusministeriön
hallinnonala
1 722 425 000--1 722 425 000
28.Valtiovarainministeriön
hallinnonala
5 691 715 000-55 363 000207 0005 636 559 000
29.Opetusministeriön hallinnonala5 504 614 00012 954 000-5 517 568 000
30.Maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonala
2 486 809 0009 399 000-2 496 208 000
31.Liikenne- ja viestintä-
ministeriön hallinnonala
1 354 288 00043 268 000-1 397 556 000
32.Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön hallinnonala
889 615 000163 809 000-1 053 424 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 192 163 0009 600 0005 500 0008 207 263 000
34.Työministeriön hallinnonala2 165 127 000-6 767 000-2 158 360 000
35.Ympäristöministeriön
hallinnonala
623 609 0001 000 000-624 609 000
36.Valtionvelan korot3 767 000 000-97 000 000-3 670 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan
vähentäminen)
35 138 300 00096 724 0005 707 00035 240 731 000
      
37.Valtionvelan vähentäminen752 720 000227 516 00040 293 0001 020 529 000
Yhteensä35 891 020 000324 240 00046 000 00036 261 260 000