Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-531 780 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-487 850 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä-605 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä50 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, lisäystä67 150 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-113 700 000
01.Arvonlisävero, vähennystä-113 700 000
08.Valmisteverot103 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä54 000 000
04.Alkoholijuomavero, lisäystä49 000 000
10.Muut verot-33 230 000
03.Autovero, lisäystä63 400 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-96 630 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT818 764 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala2 500 000
47.Ulosottomaksut, lisäystä2 500 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala-41 657 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot, vähennystä-41 657 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala3 500 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 500 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala29 053 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta, lisäystä9 340 000
90.Euroopan unionin traditionaalisten varojen kantopalkkiot, lisäystä12 000 000
98.Takaisinperittävät arvonlisäveropalautukset, lisäystä7 713 000
29.Opetusministeriön hallinnonala-41 500 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, vähennystä-41 500 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala8 003 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, lisäystä303 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä7 700 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala10 118 000
24.Tiehallinnon sekalaiset tulot, lisäystä8 820 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 298 000
34.Työministeriön hallinnonala-16 164 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, vähennystä-24 300 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä8 136 000
39.Muut sekalaiset tulot864 911 000
01.Sakkorahat, lisäystä4 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä860 411 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET37 236 000
03.Osinkotulot20 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä20 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset17 236 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä17 236 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

324 220 000