Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT68 860 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot68 860 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä68 860 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT223 572 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala-1 150 000
01.Tuomioistuintulot, vähennystä-1 800 000
50.Vankeinhoitolaitoksen tulot, lisäystä650 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala103 480 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä29 880 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä73 600 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala941 000
72.Elintarvikeviraston tulot, lisäystä410 000
75.Siemenperunakeskuksen tulot531 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 620 000
24.Tiehallinnon sekalaiset tulot, lisäystä1 620 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala60 000 000
30.Siirto huoltovarmuusrahastosta60 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala281 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä281 000
34.Työministeriön hallinnonala58 400 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, lisäystä58 400 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET272 590 000
03.Osinkotulot170 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä170 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta99 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta99 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset3 590 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä3 590 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

565 022 000