Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Vuoden 2002 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT68 860 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot68 860 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä68 860 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT223 572 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala-1 150 000
01.Tuomioistuintulot, vähennystä-1 800 000
50.Vankeinhoitolaitoksen tulot, lisäystä650 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala103 480 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä29 880 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä73 600 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala941 000
72.Elintarvikeviraston tulot, lisäystä410 000
75.Siemenperunakeskuksen tulot531 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 620 000
24.Tiehallinnon sekalaiset tulot, lisäystä1 620 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala60 000 000
30.Siirto huoltovarmuusrahastosta60 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala281 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä281 000
34.Työministeriön hallinnonala58 400 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, lisäystä58 400 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET272 590 000
03.Osinkotulot170 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä170 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta99 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta99 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset3 590 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä3 590 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

565 022 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO-
99.Valtioneuvoston muut menot-
26.Suomen sotasurmia vuosina 1914—1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v)-
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 721 000
01.Ulkoasiainhallinto5 521 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 521 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot-1 800 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä-1 800 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 950 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset250 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano1 700 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 300 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA14 486 000
01.Sisäasiainministeriö
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
02.Ulkomaalaisvirasto350 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä350 000
80.Pelastustoimi269 000
22.Erityismenot (arviomääräraha)
31.Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä269 000
90.Rajavartiolaitos530 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä530 000
97.Avustukset kunnille754 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha), lisäystä754 000
98.Alueiden kehittäminen12 583 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä12 583 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNON-ALA7 005 000
10.Puolustusvoimat1 635 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 200 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä435 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta5 370 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä5 370 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA2 774 000
01.Valtiovarainministeriö18 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)
89.Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000
05.Valtiokonttori500 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset1 462 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä1 462 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle962 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 605 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha), vähennystä-1 654 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä1 011 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot-168 000
96.Hallinnon kehittämiskeskuksen kiinteistömenojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-168 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA26 079 000
01.Opetusministeriö18 838 000
26.Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha), lisäystä418 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä18 420 000
05.Kirkollisasiat
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
08.Kansainvälinen yhteistyö43 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä43 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus65 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä65 000
40.Yleissivistävä koulutus3 609 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä3 609 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö2 900 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä-2 400 000
32.Valtionavustus ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen (siirtomääräraha 3 v)
33.Ammatillinen lisäkoulutus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 300 000
90.Taide ja kulttuuri624 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä306 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä-50 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä350 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA19 321 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö36 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)20 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus1 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittä-minen6 569 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä6 569 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta2 341 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä2 341 000
61.Maanmittauslaitos656 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä656 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos8 120 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 120 000
72.Elintarvikevirasto568 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä208 000
22.Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä360 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus168 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä168 000
74.Siemenperunakeskus-137 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-121 000
22.Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-16 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA26 678 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö198 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä198 000
24.Tiehallinto-366 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 986 000
77.Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 620 000
30.Merenkulkulaitos-530 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-530 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen6 000
31.Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha 2 v)6 000
40.Ratahallintokeskus18 620 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 820 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 800 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot8 750 000
77.Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelu (siirtomääräraha 3 v)3 750 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 250 000
10.Hallinto3 706 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä174 000
99.Seuraamusmaksujen palautukset (arviomääräraha)3 532 000
30.Yrityspolitiikka
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka645 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha), lisäystä645 000
60.Energiapolitiikka480 000
40.Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä480 000
70.Omistajapolitiikka9 419 000
80.Lainat Airbus -yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v)9 419 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA45 234 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö300 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus103 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä103 000
11.Lääkelaitos-84 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-84 000
17.Työttömyysturva4 600 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (siirtomääräraha 2 v)
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä4 600 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto40 315 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä15 315 000
37.Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin sekä tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä25 000 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA81 664 000
01.Työhallinto
23.Työelämäohjelmien toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus54 180 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä31 710 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä22 470 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano13 374 000
25.Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha), lisäystä3 004 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), lisäystä1 575 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä5 287 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), lisäystä2 508 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat14 110 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä69 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä14 041 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNON-ALA1 750 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
88.Osakkeiden hankkiminen
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot1 750 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä1 750 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN320 100 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta320 100 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä320 100 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

565 012 000