Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

Utvidgad sökning

1. På basis av momentets nummer

Huvudtitels/Avdelningens nummer:
Kapitlets nummer:
Momentets nummer:
Rikta sökningen:
Inkomstposter Anslag

2. På basis av momentets namn

Huvudtitels/Avdelningens nummer:
Kapitlets nummer:
Söktext:
Rikta sökningen:
Inkomstposter Anslag

3. På basis av anslagstyp

Huvudtitels nummer:
Anslagstyp:
Fast anslag
Förslagsanslag
Reservationsanslag 2 år
Reservationsanslag 3 år
Reservationsanslag 5 år
Utan anslagstyp


I sökfältet kan du använda jokertecknen (* och ?) mellan orden. Med en asterisk (*) kan du ersätta vilken teckenföljd som helst, exempelvis barnbidr* söker fram alla ord som börjar med barnbidr. Med frågetecken (?) kan du på motsvarande sätt ersätta ett enda tecken.

Du kan också använda de booleska operatorerna AND och OR, varvid t.ex. sökningen lag OR förordning söker fram de dokument där ordet lag eller ordet förordning ingår.

Normalvärdet är att sökningarna gäller anslagen. På sökformuläret kan du ändra sökningen till att gälla inkomstposterna.

Du kan söka varken på basis av momentets nummer eller namn. Skriv till fälten nummer av den huvudtiteln/avdelningen och det kapitlet som du vill och nummer eller namn av det momentet som du vill. Med att lämna fälten öppna kan du till exempel söka moment med vissa nummer eller namn i alla kapitel under en bestämd huvudtitel/avdelning eller under alla huvudtitlar/avdelningar.

Exempel:
Sök alla moment med vissa nummer under alla huvudtitlar (21 = omkostnader):