Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
            01. Räddningsväsendets omkostnader
            02. Nödcentralsverkets omkostnader
       40. Invandring
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2005

Utvidgad sökning

1. På basis av momentets nummer

Huvudtitels/Avdelningens nummer:
Kapitlets nummer:
Momentets nummer:
Rikta sökningen:
Inkomstposter Anslag

2. På basis av momentets namn

Huvudtitels/Avdelningens nummer:
Kapitlets nummer:
Söktext:
Rikta sökningen:
Inkomstposter Anslag

3. På basis av anslagstyp

Huvudtitels nummer:
Anslagstyp:
Fast anslag
Förslagsanslag
Reservationsanslag 2 år
Reservationsanslag 3 år
Reservationsanslag 5 år
Utan anslagstyp


I sökfältet kan du använda jokertecknen (* och ?) mellan orden. Med en asterisk (*) kan du ersätta vilken teckenföljd som helst, exempelvis barnbidr* söker fram alla ord som börjar med barnbidr. Med frågetecken (?) kan du på motsvarande sätt ersätta ett enda tecken.

Du kan också använda de booleska operatorerna AND och OR, varvid t.ex. sökningen lag OR förordning söker fram de dokument där ordet lag eller ordet förordning ingår.

Normalvärdet är att sökningarna gäller anslagen. På sökformuläret kan du ändra sökningen till att gälla inkomstposterna.

Du kan söka varken på basis av momentets nummer eller namn. Skriv till fälten nummer av den huvudtiteln/avdelningen och det kapitlet som du vill och nummer eller namn av det momentet som du vill. Med att lämna fälten öppna kan du till exempel söka moment med vissa nummer eller namn i alla kapitel under en bestämd huvudtitel/avdelning eller under alla huvudtitlar/avdelningar.

Exempel:
Sök alla moment med vissa nummer under alla huvudtitlar (21 = omkostnader):