Hallituksen esitys

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
15. LAINAT
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA