Hallituksen esitys

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
15. LAINAT
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA