Eduskunnan kirjelmä

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
15. LAINAT
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA