Hallituksen esitys

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
12. SEKALAISET TULOT
15. LAINAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA