Eduskunnan kirjelmä

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
12. SEKALAISET TULOT
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
15. LAINAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA