Eduskunnan kirjelmä

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
12. SEKALAISET TULOT
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
15. LAINAT
21. EDUSKUNTA
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
36. VALTIONVELAN KOROT