Eduskunnan kirjelmä

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
12. SEKALAISET TULOT
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
15. LAINAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA